Welkom op de site van sprankelende teksten die willen bemoedigen en troosten in tijden van onzekerheid en verdriet en misschien kunt u deze teksten ervaren als een zachte aanraking...

 

Immers:

  Vreugde en verdriet

een lach en een traan

zijn zo verschillend niet

   maar vullen elkaar juist aan  

 

 

Ik zat aan het sterfbed van mijn vader en toen ik hem vroeg of hij bang was voor wat komen zou, zei hij op een rustige toon: "Ik heb mijn strijd gestreden en het is goed'.

Hij maakte grapjes en zijn humor toverde een glimlach op mijn gezicht.

Een paar weken eerder had hij de kring nog rond gekeken, zijn gezin, en het leek of hij al losgelaten had en naast het verdriet hem te moeten loslaten, was het zo troostend om te zien hoe hij verlangde om naar huis te gaan, uit zijn pijn en lichamelijk lijden te worden verlost.

 

Hij was er klaar voor, zakte zo nu en dan even weg en op een gegeven moment hoorde ik hem zeggen: 'Er laten draden los', en het was of hij een glimp van de eeuwigheid opving.

Hij keek langs mij heen omhoog...

Hij zag en ervoer dingen, die ik niet kon zien en het leek of hij al half weg was van hier.

Er was een rust over hem gekomen en langzaam wegzakkend, is hij overgegaan naar zijn werkelijke Thuis.

 

 

Is er niet ergens diep van binnen bij de mens een heimwee naar iets wat hij misschien niet kan duiden, maar ergens wel voelt. Heimwee naar waar je vandaan komt en dat beseffend, is het moment van sterven, het moment dat je je stoffelijke jasje aflegt en overgaat naar je werkelijke Thuis.  

 

De weg naar huis is maar één ademtocht ver.....  

 


Ik heb als verpleegkundige in het hospice gewerkt en heb daar heel intens ervaren hoe mensen in de laatste fase van hun leven hier op aarde, naar binnen keren en er een bepaalde rust over ze komt.
Als ze hun zorgen hebben uitgesproken en die kunnen loslaten, komt er een soort van overgave.
Ik heb het nooit gevraagd, maar wel ervaren dat ze voelden dat het wel goed kwam, alsof ze bij de hand werden genomen en langzaam wegzonken in een innerlijk proces.
Gaande het stervensproces zien ze vaak allerlei prachtige kleuren en merken ze dat er begeleiding is.
Het is een proces van losmaking van het aardse en gedragen worden naar een andere dimensie.
 
De teksten op deze site zijn zo sprankelend, vol van lichtheid en troost en daarom wil ik ze graag via deze site delen en hoop dat mensen het ervaren als een lichte aanraking, zodat ze zich gehoord en gezien voelen.
De teksten op deze site willen gerust stellen en ons weer bewust maken, dat sterven alleen maar is het teruggaan naar je eigenlijke thuis.
Je legt je stoffelijke jasje af en bent weer vrij van alle zorgen en beslommeringen van het aardse bestaan.
Het overgaan naar je echte thuis, de Wereld van de Wijsheid is een vreugdevolle gebeurtenis waar je omringd door prachtige kleuren en begeleidende energieën, wordt gebracht naar de plek waar je hoort.
 
 
Reini Miedema